Wiersz „Do mamy” Marii Konopnickiej

Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki. Do wyjątkowy dzień, w którym możemy odwiedzić mamę, wręczyć piękny bukiet kwiatów, poświęcić jej czas. Nie wszyscy jednak mamy taką możliwość… Dobrze to rozumiała Maria Konopnicka. Mama zmarła jej, kiedy miała dwanaście lat. Scholastyka Wasiłowska z Turskich zmarła w 1854 roku i została pochowana na cmentarzu miejskim w Kaliszu.

Dzień Matki, bukiet, wiersz Do mamy

źródło: poczta kwiatowa

 

 

Przeczytajcie poniższy wiersz, który napisała poetka, tęskniąc zapewne za swoją mamą…

Wiersz „Do mamy” Marii Konopnickiej

—A gdzie to idziesz, dzie­ci­no dro­ga?
Gdzie to tak póź­no błą­kasz się sama?
—O, ja da­le­ko idę do Boga,
Do nie­ba idę, gdzie moja mama!
—Ależ ty sła­ba je­steś sie­rot­ka,
A dro­ga two­ja bar­dzo da­le­ka.
A nuż co złe­go w dro­dze cię spo­tka?
Czło­wiek cię skrzyw­dzi? Zły pies za­szcze­ka?
—O, mnie duch mamy ko­cha­nej strze­że,
I nie od­stą­pi ode mnie kro­ku;
Ja so­bie idąc mó­wię pa­cie­rze,
A mama idzie przy moim boku.

—I nic-że to­bie, dzie­cię, nie trze­ba?
Ani za­baw­ki? Ani su­kien­ki?
—Nie, bo ja idę so­bie do nie­ba,
A w dro­dze śpie­wam smut­ne pio­sen­ki.
—I daw­noż idziesz?
—Wsta­łam o świ­cie,
Przed wscho­dem słoń­ca wy­szłam z mej chat­ki,
I tak iść będę przez całe ży­cie,
Póki nie zaj­dę do dro­giej mat­ki!

źródło: https://poezja.org/wz/Maria_Konopnicka/24733/Do_mamy

Dbajcie o dobre relacje ze swoimi mamuśkami. Odwiedzajcie je, pielęgnujcie te wspólnie spędzone chwile póki są, póki żyją, póki bije w nich najukochańsze matczyne serce. Wspólna kawa, rozmowa, czuły gest to dla Twojej mamy miód na serce w tym pędzącym donikąd świecie. Zrób to, zanim powiesz „o, ja daleko idę do Boga, do nieba idę gdzie moja mama”. Wiem co piszę, bo to szósty Dzień Matki, w którym mogę jedynie postawić kwiaty na mogile…

Ten wpis został opublikowany w kategorii Maria Konopnicka i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz